Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών

Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών

Ο Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών σκοπό έχει την πνευματική καθοδήγηση και δράση μεταξύ των ενοριτών. Αποτελεί πνευματικό φάρο στις μέρες που διανύουμε καθώς το έργο του είναι ποικιλότροπο και ποικιλόμορφο.

Κατά την παρούσα χρονική περίοδο διακονούν σε αυτό τον Σύνδεσμο:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΜΟΡΦΟΥΛΛΑ ΚΑΨΟΥΛΗ
ΤΑΜΙΑΣΖΗΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
ΜΕΛΟΣΣΟΦΙΑ ΝΕΑΡΧΟΥ
ΜΕΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΕΡΟΥΠΟΥ
ΜΕΛΟΣΚΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΕΛΟΣSTANKA MILOVANOVIC
ΜΕΛΟΣΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ